Dôkazné bremeno pri DPH – nález Ústavného súdu SR

Článok sa zaoberá právnym prípadom, v ktorom daňový subjekt neuspel s uplatnením odpočtu DPH u daňových orgánov a následne podal ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR.

Domáhať sa práva na súdnu ochranu v daňových veciach možno aj na Ústavnom súde SR. Podľa článku 127 ústavy je možné, po neúspešnom konaní na riadnych súdoch, podať ústavnú sťažnosť. Autor spracoval na študijné účely právne názory obsiahnuté v náleze Ústavného súdu SR (www.ustavnysud.sk) vo veci ústavného práva na súdnu ochranu pri odpočte DPH; ústavný súd sťažnosti vyhovel.

Skutkový stav a ústavná sťažnosť

Daňový subjekt (sťažovateľ) sa ústavnou sťažnosťou domáhal vyslovenia porušenia svojho základného práva na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.