Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti – novela 120/2020 Z.z. (pôvodného zákona 67/2020 z.z.)

Národná rada SR schválila zákon č.120/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.67/2020  Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Opatrenia v oblasti dane z príjmov

  • Podiel zaplatenej dane – poukáže daňový úrad do 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania s lehotou podania do 31. marca 2020, a v tejto lehote aj bolo podané ( §22 ods.5 pism. a)).
  • Podiel zaplatenej dane – poukáže daňový úrad do 31. augusta 2020, ak ide o vyhlásenie fyzickej osoby na osobitnom tlačive predloženom do 30.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.