Oprava DPH pri režime prenosu daňovej povinnosti

V praxi môže nastať prípad, že správca dane (daňový úrad) pri intrakomunitárnom dodaní tovaru – niektorej z komodít podliehajúcej tzv. tuzemskému prenosu daňovej povinnosti, neuzná oslobodenie od DPH z dôvodu, že nebolo dodávateľom preukázané fyzické premiestnenie predmetného tovaru do iného členského štátu a z toho titulu vyrubí DPH vo výške sadzby DPH platnej v štáte dodávateľa (porušenie podmienky podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH).

V príspevku uvádzame, aký má byť podľa Súdneho dvora EÚ (rozsudok vo veci C‑835/18, SC Terracult ) prístup správcu dane, ak následne dodávateľ, ktorému správca dane vyrubil daň,  opraví pôvodnú faktúru vystavenú jeho odberateľovi z dôvodu, že mal nastať tuzemský prenos daňovej povinnosti na tohto odberateľa a preto faktúra mala byť správne vystavená bez DPH,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.