51d – Samostatný základ – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §51d zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie sa už neaplikuje, pretože platilo len pre rok 2013 vo väzbe na  §52t ods.11 ZDP.  Ide o prípady vyplatenia dividend v roku 2013, ktoré vznikli za zdaňovacie obdobie do konca roka 2003, kedy sa zaviedol princíp „zvýhodnej“ zrážkovej dane ( §43).

Ustanovenie §51d ods.3 ZDP uvádza, že tieto dividendy v roku 2013 sa zdanili  prostredníctvom tzv. samostatného základu dane priamo u „slovenského“ daňového subjektu pri podaní daňového priznania za rok 2013. Samostatná úprava v daňovom priznaní bude nevyhnutná z dôvodu správnosti výpočtu základu dane (ktorým bude hrubá suma neznížená o výdavky) a zrážka dane vo výške 15 %. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.