§23 – Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §23 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie zákon vymedzuje presný okruh hmotného a nehmotného majetku ktorý sa neodpisuje, teda nie je možné zahrnúť ho do základu dane cez odpisy. Z odpisovania sú vylúčené

  • a) pozemky,

Spoločnosť kúpila nehnuteľnosť s pozemkom, pričom predajná cena bola určená jednou sumou na sumu 100 000 eur. Ako má daňový subjekt postupovať pri odpisovaní majetku?

Riešenie:

Spoločnosť nadobudla dva druhy majetku a to budovu (odpisovaný majetok) a pozemok (neodpisovaný majetok). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.