51e – Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §51e zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Toto ustanovenie upravuje vyplácania dividend zo zahraničia, ktoré sú definované v §3 ods.1 pism. e)§3 ods.1 pism. g) (podiely na obchodných spoločnostiach, družstvách a pozemkovom spoločenstve) a v  §12 ods.7 pism. c) ZDP, teda plynú zo zdrojov v zahraničí a uvádzajú sa v daňovom priznaní do samotného základu dane. Treba si dávať pozor pri vyčíslovaní základu dane v prípadoch právnických osôb, pretože tým že sa  to uvádza v samostatnom základe dane, je nutné uviesť predmetnú dividendu na r. 210 daňového priznania, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.