Je povinným obsahom faktúry aj pečiatka a podpis?

Ako veľká tuzemská obchodná spoločnosť vystavujeme denne mnoho faktúr. Tieto tlačíme z počítača. Faktúry obsahujú všetky náležitosti účtovného dokladu včítane mena fakturanta – v tlačenej forme. Sme povinný tieto faktúry ešte pečiatkovať a podpisovať ? Ak áno, uveďte prosím zákon, z ktorého to vyplýva.

Pojem faktúra je v súčasnosti zadefinovaný pre účely DPH v zákone č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasne existuje záväzná definícia účtovného dokladu podľa §10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V praxi používaný účtovný doklad – faktúra, by teda mal z racionálnych dôvodov obsahovať všetky všeobecné náležitosti účtovného dokladu z pohľadu účtovníctva, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.