Máte v účtovníctve tichú rezervu?

Čo sa v praxi rozumie pod pojmom – tichá rezerva ? Pri predkupnom audite sa audítori zaujímali aj o tiché rezervy. V účtovných ani daňových predpisoch sme taký pojem nenašli.

Ide o pojem z účtovnej oblasti, ktorý ale nie je ukotvený v platných účtovných predpisoch pre podnikateľov. Podľa § 7 ods. 1 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovníctvo verne zobrazovať predmet účtovníctva, t.j. majetok a záväzky (súvahový pohľad) a výsledok hospodárenia (výsledkový pohľad). Pri tomto zobrazovaní je účtovná jednotka povinná dodržiavať platné postupy účtovania a tiež účtovné zásady a účtovné metódy.

Pokiaľ sa o určitej skutočnosti neúčtovalo, potom môžu vznikať tzv. – tiché rezervy; …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.