Inventarizačné rozdiely – účtovné a daňové súvislosti

Obsah
1.81 strany
Pri inventarizácii sme zistili prebytok dlhodobého hmotného majetku (stroj) a tiež prebytok zásob materiálu. Novozistený stroj je funkčný a chceme ho používať, teda účtovne zaradiť do majetku a odpisovať; ako sa posúdia daňové odpisy ? Ako to máme zaúčtovať a v akej cene ? Popri prebytku zásob materiálu sme identifikovali aj manko na zásobách – môžeme to vzájomne započítať ?

V praxi sa stáva, že pri dôslednej inventarizácii sa identifikuje aj inventarizačný prebytok nielen manko (schodok). Ak by účtovná jednotka identifikovala adresný dôvod prebytku alebo manka, a vie to opraviť, potom sa použije metodika opravy chýb minulých rokov ( §5 a  §5 ods.13 postupov účtovania). Inak povedané, inventarizačný rozdiel je položka, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.