Odopretie odpočtu DPH – vedomosť o podvode – súdny judikát

Právo na odpočítanie DPH na vstupe je jedným zo základných pravidiel DPH. Právo na odpočítanie dane zabezpečuje z pohľadu odberateľa zásadu neutrality dane – teda, že štátu zaplatí len rozdiel medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe. Ak sú splnené všetky tri hmotné podmienky – (1) plnenie fyzicky existuje, (2) osoba na faktúre je platiteľom, (3) plnenie bolo použité na zdaniteľné predaje a jedna formálna podmienka  (faktúra) – potom má odberateľ právo na odpočítanie dane, okrem splnenia dvojitej podmienky (podvod a vedomosť). Podmienky odpočtu DPH na vstupe upravuje najmä §49 a §51 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré sú prevzaté najmä z článkov 167, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.