Dohodár a finančný príspevok na stravovanie

Špecifickým právnym vzťahom sú dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru.
V prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru si aj „dohodár“ môže vybrať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie. Ak má
„dohodár“ poskytovanie stravovania dohodnuté v konkrétnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vzťahuje sa aj naňho oslobodenie vyplývajúce z §5 ods.7
písm. b) ZDP. Ak by však „dohodár“ nemal poskytovanie stravovania dohodnuté v konkrétnej dohode o vykonaní práce mimo pracovného pomeru a zamestnávateľ by rozšíril okruh zamestnancov, ktorým zabezpečí stravovanie ( §152 ods.9 pism. c)) Zákonníka práce), v takom prípade „dohodár“ nemá nárok na výber medzi nepeňažnou formou zabezpečenia stravovania a finančným príspevkom na stravovanie. Má nárok len na nepeňažnú formu stravovania t.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.