Dokazovanie s použitím judikatúry v daňovom spore

Daňový úrad vykonal v obchodnej spoločnosti daňovú kontrolu, ktorej výsledkom bolo vyrubenie rozdielu DPH. Predmetom sporu je neuznanie odpočítania DPH na vstupe, lebo náš dodávateľ nepredložil účtovníctvo a nezaplatil svoju DPH na výstupe. Namietali sme aj judikatúrou ESD (spojené veci C-354/03, 355/03, 484/03 – prípad Optigen, resp. C-384/04 – prípad Federation), že nedostatky u dodávateľa sú jeho zodpovednosťou, ale daňové orgány v rozhodnutí o odvolaní odpovedali, že predmetné judikáty sa nedajú použiť, lebo tam ide o iné prípady (podvod typu „kolotoč“), ako je náš. Kedy sa dá konkrétny judikát použiť v daňovom spore ?

Domáhať sa v daňovom spore použitia existujúcej judikatúry sa odvíja od článku 1 zákona č.460/1992 Zb. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.