Stravovanie a podnikateľ – teória a príklady

Fyzická osoba podnikateľ, takisto môže riešiť z daňového hľadiska výdavky na stravovanie ako daňový výdavok. Tieto skutočnosti vyplývajú z  §19 ods.2 pism. p) zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP”). Takto daňový výdavok môže  uplatniť len daňovník s tzv. aktívnymi príjmami, t. j. s príjmami z podnikania a z v inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak pri týchto prímoch uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, a daňovo sa deklarujú príjmy podľa §6 ods.1 a 2 ZDP. Teda výdavky na stravovanie nemôže uplatniť fyzická osoba z príjmami
  • podľa §6 ods.3 ZDP (prenájom nehnuteľnosti)
  • podľa §6 ods.4 ZDP (pasívny licenčný príjem)

Zároveň platí, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.