Daňový úrad neuznal výdavky na reklamu, pretože neprispeli k zvýšeniu obratu. Ako to posúdil súd?

Odpočet DPH na vstupe je možný z takých nákupov tovarov a služieb, ktoré sú použité na zdaniteľné predaje na výstupe. Vyplýva to z článku 168 eurosmernice číslo 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorý je prevzatý do ustanovení §492 slovenského zákona o DPH. Výklad spoločnej smernice o DPH podáva Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vo svojej judikatúre, ktorá je záväzná aj pre slovenské daňové úrady a správne súdy.

Výkladový problém môže vzniknúť v praxi pri slove „použité“. Vecná súvislosť nákupov s predajom je buď priama (napr. materiál) alebo nepriama v prípade tzv. všeobecných nákladov režijného charakteru (napr. reklama, právne služby, upratovanie). Ak je táto súvislosť nepriama, môže sa stať, že daňový úrad neuzná z nej odpočet DPH tak, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.