Nedôvodne fakturovaná DPH nad rámec zákona a dobrá viera vystaviteľa faktúry

Nedôvodná fakturácia DPH, resp. uvedenie DPH na faktúre nad rámec zákona o DPH, má za následok povinnosť odviesť túto DPH, aj keď daňová povinnosť z titulu dodania tovaru alebo služby v skutočnosti nevznikla. Vyplýva to z článku 203 Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“) a tiež z § 69 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.

V prípade, ak vystaviteľ faktúry konal v dobrej viere a nebolo zistené podvodné alebo zneužívajúce konanie, mal by mať možnosť opraviť nedôvodne fakturovanú DPH. Možnosť opravy nedôvodne fakturovanej dane je v súlade so zásadou  daňovej neutrality a proporcionality. Takýto záver vyplýva aj z rozsudku Súdneho dvora EU vo veci C‑48/20,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.