Zrážková daň – princípy, oznamovacia povinnosť, licenčné poplatky

Zrážková daň §43 zákona 595/2003
 1. Základné princípy a kedy zraziť daň
Zrážková daň sa môže viazať k príjmov

  1. v tuzemsku ako napr. autorský honorár, bankové úroky….
  2. zo zdrojov na území SR v súlade s §16 zákona a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia nezakazuje zdanenie tohto príjmu v štáte zdroja

Potom ten, kto vypláca takéto príjmy musí postupovať v súlade so zákonom a zraziť. Je nutné podotknúť, že v prípade, že si daňovník nesplní povinnosti vyplývajúce zo zákona pri zrazení alebo zabezpečení dane, potom sa stáva majetkovo zodpovedný za túto daň čo vyplýva z §2 ods.v), pretože ako platiteľ dane je povinný túto daň uhradiť a to bez ohľadu na to či daň u príjemcu zabezpečil alebo zrazil. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.