Je dôsledkom nezákonného postupu nezákonné rozhodnutie?

S účinnosťou od 1. augusta 2021 začal svoju právomoc vykonávať Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (NSS SR), kam patrí aj rozhodovanie v daňových sporoch. NSS SR je v postavení druhostupňového kasačného súdu, preto jeho judikatúra bude v ďalšom období nastavovať právne povedomie v tejto oblasti. Zámerom autora je zovšeobecniť právne názory z judikatúry NSS SR na študijné účely, ako zdroj informácií pre rozhodovanie sa v daňových veciach v podnikateľskej praxi. Právne názory kasačného súdu sú záväzné aj pre prvostupňové krajské správne súdy, ako aj daňové orgány.

Daňový spor spravidla vniká pri daňovej kontrole, keď daňový úrad dorubí rozdiel dane a daňový subjekt s tým nesúhlasí. Daňová kontrola môže trvať najviac jeden rok, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.