Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre rok 2019

NR SR schválila zákon č.368/2018 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon 289/2008 Z.z. o používaní eletronickej registračnej pokladnice (ERP) s postupnou účinnosťou v roku 2019 (január, apríl, október). Ďalej uvádzame vybrané zmeny;  praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o ERP.

  • Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona o ERP zavedenie povinnosti evidencie tržieb – pokladnicou e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy (systém e-kasa).
  • Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie ( §2 ods.b), okrem virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) aj nová forma: on-line registračná pokladnica (OLRP). Podľa dôvodovej správy sa súčasné ERP transformujú buď na VRP alebo OLRP.
  • On-line registračná pokladnica (OLRP) – je súbor pokladničného programu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.