Novela č.323/2018 Z.z. – preradenie ubytovacích služieb do nižšej sadzby DPH (rok 2019)

Obsah
2.39 strany
 

NR SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely je preradenie ubytovacích služieb do nižšej sadzby dane. Podrobné porovnanie zmien zákona o DPH nájdete v Inteligentných zákonoch Zákon o DPH

 • Znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane sa uplatňuje na – ubytovacie služby ( 27/2/a). Ide o také ubytovacie služby, ktoré sú zaradené podľa Kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pod kód 55-Ubytovacie služby (príloha 7a).

55  Ubytovacie služby (euronariadenie č.451/2008; www-eur-lex.europa.eu)

55.1  Hotelové a podobné ubytovacie služby

55.10  Hotelové a podobné ubytovacie služby

55.10.1  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)

Táto kategória vylučuje:
– ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho obvyklého bydliska, pozri 55.20.12

55.10.10  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách,  hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb

Táto subkategória vylučuje:
– ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho obvyklého bydliska, pozri 55.20.12

55.2  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20.1  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20.11  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a chatách

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb

55.20.12  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek

55.20.19  Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov bez denného upratovania

Táto subkategória zahŕňa:

– ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru

55.3  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30.1  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30.11  Služby táborísk

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov

– poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov

Táto subkategória vylučuje:

– horské chaty, chatky a mládežnícke hostely, pozri 55.20.11

55.30.12  Služby rekreačných a dovolenkových kempov

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb

55.9  Ostatné ubytovacie služby

55.90  Ostatné ubytovacie služby

55.90.1  Ostatné ubytovacie služby

55.90.11  Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v študentských domovoch  a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít

Táto subkategória vylučuje:

– poskytovanie ubytovania  v študentských domovoch  a školských internátoch pre účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky, pozri 55.20.19

55.90.12  Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu

55.90.13  Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie

55.90.19  Ostatné ubytovacie služby i. n.

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch

Táto subkategória vylučuje:

– mládežnícke ubytovne, pozri 55.20.11

– študentské domovy, školské internáty, pozri 55.90.11

Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

16 komentárov

 1. Ako sa bude hľadieť na ubytovacie služby, kde súčasťou ubytovania sú aj raňajky (raňajky v cene)?
  Bude sa za hlavnú službu považovať ubytovanie a raňajky za vedľajšiu s tým, že ostane na všetko jednotná sadzba DPH10 %, alebo budú musieť hotely rozdeliť službu na ubytovanie s 10%DPH a stravovanie s 20% DPH?

  • Podobná otázka sa riešila, že čo je súčasťou nájomného (či aj napr. upratovanie, strážna služba, parkovanie a podobne).
   Spravidla sa prezentoval logický názor, že DPH vedľajších nákladov – sa riadi podľa hlavnej služby.
   Podľa tejto úvahy hlavným predmetom plnenia je ubytovanie a vedľajšie služby (napr. raňajky) vstupujúce do ocenenia hlavnej služby by mali mať rovnaký daňový režim (teda 10 % DPH).
   Odporúčame ešte sledovať aj ďalšie názory :-)

 2. Ubytovavanie zvycajne zarezervuju dopredu, budu take pripady, ze zaplatia zalohu v roku 2018, zaloha sa vysporiada s 20% DPH, plnenie bude az v roku 2019, a vyuctovanie bude uz 10% DPH. To znamena, ze ide o opravu zakladu dane. Vyuctovacie faktury vstupuju do sekcii C1 pripadne D2 kontr. vykazu. Uvazujem spravne? Dakujem.

  • V prechodných ustanoveniach nie sú aplikačné pravidlá, zrejme preto, že postup pri zmene sadzby dane generálne upravuje § 27/3 zákona o DPH nasledovne.
   Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
   Potom uvažujem nasledovne.
   Ak deň vzniku daňovej povinnosti leží v roku 2018 z dôvodu prijatia peňažnej zálohy (§ 19/4), potom je tam stará sadzba dane.
   Ak deň vzniku daňovej povinnosti leží v roku 2019 (napr. z titulu doplatku), potom sa na doplatok uplatni nova sadzba dane.
   Usudzujem, že nejde o opravu základu dane (vrátenie plnenia, zvýšenie ceny) podľa § 25/1 zákona o DPH – tam by sa mala podržať sadzba platná v čase vzniku (§ 25/7).
   Treba tvorivo aplikovať uvedené pravidlá a sledovať aj ďalšie názory :-)

 3. Dobrý deň,
  Ak spoločnosť s.r.o. sa stane platiteľom DPH k 01.01.2019 a zakúpi mot. vozidlo v 12/2018, môže si DPH uplatiť podľa par. 55 v 01/2019? Ide novozaloženú s.r.o., registráciu na DPH už má k 01.01.2019. Je to na prelome rokov a doklad o kúpe bude z 12/2018.
  Ďakujem.

  • Novo registrovaný platiteľ DPH má nárok na tzv. “oddanenie” majetku v prvom daňovom priznaní podľa pravidiel § 55 zákona o DPH.
   Toto pravidlo má zámer, aby bola uznaná DPH na vstupe, lebo po dni registrácie sa plnenia na výstupe zdaňujú – auto je režijný nákup, ktorý sa premietne do dane na výstupe v hlavnom predaji spoločnosti (tovar alebo služby).
   Z uvedeného odvodzujem, že sa oddanenie v § 55 týka aj auta.

 4. Dobrý deň, myslíte, že uvedené platí aj pre tzv. ubytovne pre zamestnancov rôznych zamestnávateľov ? Ak sme v postavení podniku, ktorý vlastní ubytovňu, prenajímame niektoré izby priamo inej spoločnosti pre jej zamestnancov, ale máme zmluvy aj s fyzickými osobami – občanmi o ubytovaní, ktorí tu taktiež dochádzajú za prácou. Ubytovňa je však prístupná aj pre širokú verejnosť, ak by bol o ňu záujem. V ustanovení zákona som nepostrehol, že by sa riešilo, komu sa ubytovanie poskytuje, či zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osobe. Mám preto za to, že ubytovanie od januára (aj keď zmluvy boli uzatvorené ešte v r. 2017) budeme všetkým subjektom faktúrovať s 10% DPH, správne ?

  • Znížená 10 % sadzba DPH platí pre ubytovanie tak ako ho definuje Klasifikácia stavieb v prílohe novely; patrí tam aj “ubytovanie v ubytovniach pre robotníkov” pod kódom KS 55.90.12:
   55.90.12 Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov
   Táto subkategória zahŕňa – poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu

   Novela sa dotkla len § 27 zákona o DPH; znížená sadzba platí pre všetkých kupujúcich (zdaniteľné aj nezdaniteľné osoby).
   Napokon to bolo zámerom, aby bolo ubytovanie potenciálne lacnejšie, a bol tak podporený cestovný ruch.

 5. keď hosť platí za ubytovanie v roku 2018 , tak mu zúčtujem za ubytovanie sadzbu DPH 20 %, aj keď platí aj za ubytovanie roku 2019.
  ako postupovať v prípade: ak hosť platí za ubytovanie v roku 2019 aj za ubytovanie v roku 2018, môžem mu ho zúčtovať zo sadzbou 10 % za všetky dni? alebo mám rozdeliť dni, ktoré patria do roku 2018 s 20% DPH a dni v roku 2019 s 10 % DPH?
  ďakujem za odpovede :-)

  • Postup pri zmene sadzby dane generálne upravuje § 27/3 zákona o DPH tak, že sa použije sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
   Daň vzniku daňovej povinnosti je pri službe – deň dodania (§ 19/2).
   Ak uvažujeme, že ubytovanie je dodané až posledným pobytovym dňom, ktorý leží v roku 2019 – použije sa nova sadzba DPH, teda 10 %.

 6. Dobrý deň,
  fyzická osoba SZČO platiteľ DPH obstarala v roku 2014 apartmán v bytovom dome v lyžiarskom stredisku, ktorý sa rozhodla používať 50% na súkromné účely a 50% na podnikanie ako poskytovanie ubytovacích služieb v predmetnom apartmáne, kde riadne vedie bytovú knihu a odvádza daň z ubytovania príslušnej obci. Uplatnila si pri obstaraní 50% odpočet DPH a takisto pri nákupoch spotrebného charakteru pomerom 50:50 uplatňovala odpočet DPH. V súvislosti s novelami DPH 2019,
  môže pokračovať v uvedenom režime? Platí znížená sadzba DPH aj na ubytovanie v apartmánu v bytovom dome a pod aký kód je to možné zaradiť.
  ďakujem za odpoveď

  • Znížená sadzba DPH platí pre kód 55 Ubytovacie služby – príloha 7a zákona o DPH.
   Patrí tam aj kód 55.2-Turistické a ostatné krátkodobé ubytovanie – usudzujem, že tam patrí aj ubytovanie v apartmáne lyžiarskom rezorte.

Pridaj komentár