Zmeny v DPH pre rok 2019 – preradenie ubytovacích služieb do nižšej sadzby DPH

Obsah
2.39 strany
 

NR SR schválila novelu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely je preradenie ubytovacích služieb do nižšej sadzby dane. Podrobné porovnanie zmien zákona o DPH nájdete v Inteligentných zákonoch Zákon o DPH

 • Znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane sa uplatňuje na – ubytovacie služby ( 27/2/a). Ide o také ubytovacie služby, ktoré sú zaradené podľa Kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pod kód 55-Ubytovacie služby (príloha 7a).

55  Ubytovacie služby (euronariadenie č.451/2008; www-eur-lex.europa.eu)

55.1  Hotelové a podobné ubytovacie služby

55.10  Hotelové a podobné ubytovacie služby

55.10.1  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)

Táto kategória vylučuje:
– ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho obvyklého bydliska, pozri 55.20.12

55.10.10  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách,  hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb

Táto subkategória vylučuje:
– ubytovanie viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka mimo svojho obvyklého bydliska, pozri 55.20.12

55.2  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20.1  Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

55.20.11  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a chatách

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb

55.20.12  Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek

55.20.19  Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov bez denného upratovania

Táto subkategória zahŕňa:

– ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru

55.3  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30.1  Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov

55.30.11  Služby táborísk

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov

– poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov

Táto subkategória vylučuje:

– horské chaty, chatky a mládežnícke hostely, pozri 55.20.11

55.30.12  Služby rekreačných a dovolenkových kempov

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb

55.9  Ostatné ubytovacie služby

55.90  Ostatné ubytovacie služby

55.90.1  Ostatné ubytovacie služby

55.90.11  Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v študentských domovoch  a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít

Táto subkategória vylučuje:

– poskytovanie ubytovania  v študentských domovoch  a školských internátoch pre účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky, pozri 55.20.19

55.90.12  Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu

55.90.13  Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie

55.90.19  Ostatné ubytovacie služby i. n.

Táto subkategória zahŕňa:

– poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch

Táto subkategória vylučuje:

– mládežnícke ubytovne, pozri 55.20.11

– študentské domovy, školské internáty, pozri 55.90.11

Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.

10 komentárov

 1. Ako sa bude hľadieť na ubytovacie služby, kde súčasťou ubytovania sú aj raňajky (raňajky v cene)?
  Bude sa za hlavnú službu považovať ubytovanie a raňajky za vedľajšiu s tým, že ostane na všetko jednotná sadzba DPH10 %, alebo budú musieť hotely rozdeliť službu na ubytovanie s 10%DPH a stravovanie s 20% DPH?

  • Podobná otázka sa riešila, že čo je súčasťou nájomného (či aj napr. upratovanie, strážna služba, parkovanie a podobne).
   Spravidla sa prezentoval logický názor, že DPH vedľajších nákladov – sa riadi podľa hlavnej služby.
   Podľa tejto úvahy hlavným predmetom plnenia je ubytovanie a vedľajšie služby (napr. raňajky) vstupujúce do ocenenia hlavnej služby by mali mať rovnaký daňový režim (teda 10 % DPH).
   Odporúčame ešte sledovať aj ďalšie názory :-)

 2. Ubytovavanie zvycajne zarezervuju dopredu, budu take pripady, ze zaplatia zalohu v roku 2018, zaloha sa vysporiada s 20% DPH, plnenie bude az v roku 2019, a vyuctovanie bude uz 10% DPH. To znamena, ze ide o opravu zakladu dane. Vyuctovacie faktury vstupuju do sekcii C1 pripadne D2 kontr. vykazu. Uvazujem spravne? Dakujem.

  • V prechodných ustanoveniach nie sú aplikačné pravidlá, zrejme preto, že postup pri zmene sadzby dane generálne upravuje § 27/3 zákona o DPH nasledovne.
   Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.
   Potom uvažujem nasledovne.
   Ak deň vzniku daňovej povinnosti leží v roku 2017 z dôvodu prijatia peňažnej zálohy (§ 19/4), potom je tam stará sadzba dane.
   Ak deň vzniku daňovej povinnosti leží v roku 2018 (napr. z titulu doplatku), potom sa na doplatok uplatni nova sadzba dane.
   Usudzujem, že nejde o opravu základu dane (vrátenie plnenia, zvýšenie ceny) podľa § 25/1 zákona o DPH – tam by sa mala podržať sadzba platná v čase vzniku (§ 25/7).
   Treba tvorivo aplikovať uvedené pravidlá a sledovať aj ďalšie názory :-)

 3. Dobrý deň,
  Ak spoločnosť s.r.o. sa stane platiteľom DPH k 01.01.2019 a zakúpi mot. vozidlo v 12/2018, môže si DPH uplatiť podľa par. 55 v 01/2019? Ide novozaloženú s.r.o., registráciu na DPH už má k 01.01.2019. Je to na prelome rokov a doklad o kúpe bude z 12/2018.
  Ďakujem.

  • Novo registrovaný platiteľ DPH má nárok na tzv. “oddanenie” majetku v prvom daňovom priznaní podľa pravidiel § 55 zákona o DPH.
   Toto pravidlo má zámer, aby bola uznaná DPH na vstupe, lebo po dni registrácie sa plnenia na výstupe zdaňujú – auto je režijný nákup, ktorý sa premietne do dane na výstupe v hlavnom predaji spoločnosti (tovar alebo služby).
   Z uvedeného odvodzujem, že sa oddanenie v § 55 týka aj auta.

Pridaj komentár