Postupy účtovania 2018 – zmeny od 1. októbra 2018

Obsah
1.19 strany
Tak ako sme avizovali zmenu v článku Zmeny v účtovníctve od októbra 2018 na základe novely zákona o účtovníctve, zmeny prichádzajú aj v postupoch účtovania.

MF SR vydalo Opatrenie č. MF/015328/2018-74, ktorým sa novelizuje Opatrenie č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov – s účinnosťou od 1. októbra 2018 (www.mfsr.sk; Finančný spravodajca – príspevok 20/2018). Táto novela postupov účtovania upravuje postupy účtovania virtuálnej meny v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve č.213/2018 Z.z. Ďalej uvádzame vybrané zmeny; v praxi je potrebné používať úplné znenie postupov účtovania. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.