Zmena SRO na AS – zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa hospodársky rozrástla a má záujem získať spoluinvestora, ktorý má však podmienku, aby obchodná spoločnosť mala právnu formu akciovej spoločnosti. Je táto zmena možná ? Aké sú právne, účtovné a daňové súvislosti takejto zmeny zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť ?

Právne súvislosti zmeny právnej formy spoločnosti

V podnikateľskej praxi majú podnikateľské subjekty najčastejšou právnu formu obchodnej spoločnosti, ktoré definuje § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka (OZ), a to: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť. Každá z uvedených obchodných spoločnosti má svoje vlastnosti, ktoré môžu byť v konkrétnej situácii vnímané ako jej výhody alebo aj nevýhody, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.