Zamietnutie práva na odpočítanie DPH, dôkazné bremeno

Obsah
12.61 strany

Neuznanie odpočtu DPH je pomerne častým záverom vyplývajúcim z daňových kontrol dane z pridanej hodnoty u platiteľov DPH. Vo veci posúdenia oprávnenosti odpočítanej DPH často rozhodujú aj  krajské súdy a Najvyšší súd SR.

V oblasti DPH  podáva  principiálny výklad zásad uplatňovania tejto dane  Súdny dvor EÚ (ďalej len „SD EÚ“). Národné  súdy členských štátov EÚ sú potom pri svojom rozhodovaní viazané stanoviskom SD EÚ v danej alebo obdobnej veci. Posúdením predbežnej otázky poskytuje SD EÚ záväznú interpretáciu aplikácie príslušnej komunitárnej právnej normy, v danom prípade Smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme  DPH. SD EÚ nerozhoduje priamo vo veci, ktorú rieši národný súd, ale len dáva národnému súdu „návod“ ako má aplikovať právo spoločenstva v danom konkrétnom prípade.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.