Zábezpeka na DPH v súvislosti registráciou platiteľov DPH – kedy môže byť uložená

Obsah
7.46 strany
Zábezpeka na DPH bola do zákona  222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty (ďalej „zákon o DPH“) zavedená od 1.10.2012 ako jedno z opatrení týkajúcich sa eliminácie daňových podvodov a daňových únikov na DPH. Zábezpeka na daň je súčasťou procesu registrácie platiteľov  DPH. Od 1.1.2016 bola zrušená povinnosť uloženia zábezpeky pre žiadateľov o registráciu, ktorí vykonávajú zatiaľ len prípravnú činnosť na podnikanie. Prístup správcu dane v súvislosti s ukladaním zábezpeky pre žiadateľov o dobrovoľnú registráciu a žiadateľov o povinnú registráciu bol zjednotený. Nezaplatenie zábezpeky žiadateľom o dobrovoľnú registráciu pre DPH nie je dôvodom pre zamietnutie jeho žiadosti o registráciu správcom dane.

Zábezpeku  na DPH správca dane ukladá žiadateľom o povinnú  registráciu aj žiadateľom o dobrovoľnú registráciu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.