Vznik spoločnosti a väzba na účtovnú závierku a otváraciu súvahu

Vznikli ste ako účtovná jednotka (obchodná spoločnosť) v roku 2023? Zo vznikom sú spojené určité účtovné a daňové skutočnosti, ktoré je nutné dodržiavať pre účely účtovno-daňových princípov.

Z účtovného hľadiska sa zostavuje otváracia súvaha u spoločnosti účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka pri svojom vzniku zostavuje otváraciu súvahu. Otváracia súvaha obsahuje na strane aktív vklady peňažné alebo finančné a na strane pasív základné imanie spoločnosti tvorené z vkladov spoločníkov, rezervný fond, ak bol tvorený pri vzniku spoločnosti (napr. a.s.), prípadne oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí, ak vznikli pri nepeňažných vkladoch.

Vklad spoločníka do obchodnej spoločnosti s r. o. sa vyjadruje jednou sumou ako podiel na spoločnosti. Jeho všeobecná definícia je v §61 Obchodného zákonníka, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.