V akej hodnote sa zaúčtuje nákup cenných papierov určených na obchodovanie? Ako sa daňovo posúdi predaj tejto akcie?

Cenné papiere určené na obchodovanie (reálna hodnota)

Spoločnosť kúpila krátkodobé cenné papiere (akcie) určené na obchodovanie. Menovitá hodnota jednej akcie bola 1 000 eur, reálna hodnota 900 eur a obstarávacia cena 800 eur. V akej hodnote sa tento nákup zaúčtuje, a ako sa daňovo posúdi predaj tejto akcie ?

Spôsoby oceňovania upravuje  §25 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obstarávacou cenou sa oceňujú podiely na základnom imaní obchodných spoločností a cenné papiere neurčené na obchodovanie. Cenné papiere určené na obchodovanie sa však oceňujú reálnou hodnotou tak, ako to ustanovuje §25 ods.1 pism. e), bod 3 zákona o účtovníctve. Pri akciách určených na obchodovanie tak môže vzniknúť situácia, ako je uvedená v zadaní, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.