Do akej miery sa nás týka medzinárodné účtovníctvo (IFRS) ?

Sme stredne veľká tuzemská obchodná spoločnosť. Do akej miery sa nás týka medzinárodné účtovníctvo (IFRS) ? Majú sa naši účtovníci urýchlene školiť v tomto smere ?

Vplyv medzinárodných účtovných štandardov sa síce zvyšuje, ale vo vašich podmienkach zrejme nie sú naliehavo potrebné. Tieto otázky sú v praxi časté, preto pomenujme rozhranie medzi slovenskými predpismi a medzinárodnými predpismi. Možno zjednodušene povedať, že je tu priamy vplyv medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IAS/IFRS), a tiež ich nepriamy vplyv.

Vplyvom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii sa prejavil priamy vplyv medzinárodných účtovných štandardov v ustanovení §17a zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dva okruhy vybraných účtovných jednotiek majú od roku 2006 vrátane, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.