Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene obchodného mena

Obsah
0.86 strany
Podľa §8 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 289/2008 Z. z.“) pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje (okrem iného) obchodné meno podnikateľa. Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje lehotu, v ktorej je podnikateľ povinný zabezpečiť aktualizáciu identifikačných údajov v on-line registračnej pokladnici odo dňa, kedy tieto zmeny nastali, t. j. do koľkých dní je podnikateľ povinný zabezpečiť zmenu obchodného mena a následnú aktualizáciu identifikačných a autentifikačných údajov vo všetkých svojich on-line registračných pokladniciach. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku