Účtovná závierka 2019 pre fyzické osoby – jednoduché účtovníctvo

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019 pre fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť  v jednoduchom účtovníctve

 

Tento materiál je určený fyzickým osobám účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť. Jeho cieľom je poskytnúť pracovnú pomôcku fyzickým osobám, ktoré zostavujú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a z jej podkladov podávajú daňové priznanie dane z príjmov fyzických osôb. Tento materiál nenahrádza príslušné právne normy a v praxi je nevyhnutné vychádzať z ich úplného znenia.

 
ZÁKLADNÉ POJMY
(1) Sústava jednoduchého účtovníctva

Podľa § 2 ods. 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon o účtovníctve) poznáme sústavu podvojného účtovníctva a sústavu jednoduchého účtovníctva. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.