Stála prevádzkareň a registrácia platiteľa (C-210/04)

Účinnosť článku (od 1 Jan, 2020 - *) 
Sme česká obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa predajom tovaru, a na Slovensku sme si zriadili organizačnú zložku zapísanú do obchodného registra. Predmetom činnosti našej organizačnej zložky na Slovensku je dodávanie služieb pre české sídlo – najmä prieskum trhu a vyhľadávanie klientov. Podpis zmluvy a dodanie tovaru realizujeme priamo z českého sídla našej spoločnosti. Organizačná zložka v SR neposkytuje žiadne služby pre tretie osoby, ani nič nefakturuje. Daňový úrad na Slovensku zaregistroval organizačnú zložku za platiteľa dane z príjmov právnických osôb, ale odmietol jej registráciu za platiteľa DPH – postupoval správne ?

Registrácia za platiteľa DPH je povinná, ak zdaniteľná osoba prekročí registračný prah vyjadrený obratom 49 790 eur tak, ako to podrobnejšie upravuje §4 ods.1 zákona č.222/2004 Z.z. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.