Uzávierkové účtovné operácie v peňažnom denníku 2019

Na konci roku 2019 sa v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov majú účtovať uzávierkové účtovné operácie; ktoré sú to a kde sú vymenované ?

Vymenované sumárne nie sú nikde, lebo sa majú účtovať v nadväznosti na zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Inak povedané, kto chce správne tieto uzávierkové operácie zaúčtovať, musí poznať zákon o dani z príjmov, lebo výstupom peňažného denníka má byť priamo základ dane z príjmov FO – podnikateľa, ktorý sa preberá do jeho daňového priznania. Ako pomôcku uvádzame vybrané prípady uzávierkových účtovných operácií v nadväznosti na zákon o dani z príjmov (ZDP) a postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov (PU):

  • zvýšenie základu dane podľa §17 ods.12 pism. b) ZDP o sumu menovitej hodnoty alebo obstarávacej ceny odpísanej pohľadávky,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.