Účtovanie prevádzkarne v Českej republike – pohľadávky, záväzky

Ako máme účtovať vzájomné vnútropodnikové pohľadávky a záväzky medzi sídlom slovenskej obchodnej spoločnosti Alfa, a.s. v Prievidzi, a jej českou zahraničnou organizačnou zložkou v Brne ? 

Česká organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a preto nie je daňovníkom ani účtovnou jednotkou a to tak v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike. Právnu subjektivitu má len Alfa, a.s. Prievidza – preto je akciová spoločnosť daňovníkom aj účtovnou jednotkou a to tak v SR ako aj v ČR. V podmienkach SR to vyplýva z definície daňovníka – právnickej osoby so sídlom v SR podľa §2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) a tiež §1 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.