Možnosť neuznania odpočtu dph, ak bola firma súčasťou reťazca dodaní, v ktorom bol spáchaný daňový podvod na DPH

Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (C-108/20; prípad HR)

Režim dane z pridanej hodnoty (DPH) upravuje v Európskej únii smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Podľa článku 167 smernice vzniká kupujúcemu právo na odpočítanie dane vtedy, keď vzniká daňová povinnosť predávajúcemu. Podľa článku 168 smernice má kupujúci právo na odpočítanie dane na vstupe za dodanie inou zdaniteľnou osobou (platiteľom). Tieto pravidlá sú prevzaté do ustanovení § 49 a § 51 slovenského zákona o DPH.

V praxi pri daňovej kontrole DPH často vzniká otázka práva na odpočet DPH na vstupe. Aplikačný výklad spoločnej smernice o DPH podáva Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vo svojej judikatúre, ktorá je záväzná aj pre slovenské daňové úrady a správne súdy. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.