Účet 416 – oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Článok je súčasťou komentára k postupom účtovania.

Tento článok je zameraný najmä na účtovné a daňové súvislosti účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení. Zlúčenie, splynutie a rozdelenie (nazývané aj – podnikové kombinácie) predstavujú zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie, keď imanie predchádza na generálneho právneho nástupcu; základnú právnu úpravu obsahuje §69 a nasledujúce zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ďalej uvádzame relevantné všeobecne záväzné predpisy pre vedenie účtovníctva a daň z príjmov. Vedenie účtovníctva upravuje zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov (ZoU). Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov upravuje Opatrenie MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.