Daňové náklady na duálne vzdelávanie

Naša spoločnosť sa chce zapojiť do duálneho vzdelávania. Aké sú tam možnosti uznania daňových nákladov na takúto formu vzdelávania budúcich zamestnancov ?

V tejto veci Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov (ZDP) s účinnosťou od 1. septembra 2015; ide o novelu č.61/2015 Z.z. Je to nepriama novela zákona o dani z príjmov cestou zákona o odbornom vzdelávaní. Týmto zákonom, sa okrem iného, zavádza duálne vzdelávanie. Duálne vzdelávanie je teoretické vyučovanie spojené s praktickým vyučovaním. Motiváciou pre zamestnávateľov vstúpiť do systému duálneho vzdelávania je výchova vlastných odborníkov podľa požiadaviek praxe a tiež daňová motivácia.

Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje poskytuje žiakovi finančné a hmotné zabezpečenie. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.