Transferová dokumentácia – skrátená (metodika a vzor)

Obsah
0.52 strany
Článok je neaktuálny. Účinnosť článku ( - do 31 Dec, 2018)  

Transferovú  dokumentáciu  požaduje  §18 ods.1 ZDP a Usmernenie MF SR (FS 22/2016). Usmernenie MF SR stanovuje tri úrovne dokumentácie podľa obsahu:

 • skrátená,
 • základná,
 • úplná.

Skrátenú dokumentáciu môžu viesť – podnikajúce fyzické  osoby,  mikro účtovné jednotky, daňovníci, ktorí majú len tuzemské kontrolované  transakcie, ak nepatria pod výnimky s povinnosťou viesť úplnú dokumentáciu   (napr.   odpočítanie  nadlimitnej  daňovej  straty).

Článok obsahuje prílohy:

 • samotné  znenie  Usmernenia  MF  SR;
 • rešerš témy transferového oceňovania  v  slovenských  daňových  zákonoch  (10  strán);
 • vzor skrátenej transferovej  dokumentácie  (6  strán)
 • editovateľný vzor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Vladimír Pastierik
  Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.