Odpočítanie dane z faktúry vyhotovenej pred registráciou s.r.o. vystavenej na mená spoločníkov

Obsah
3.07 strany
Právo na odpočítanie DPH súvisiacej s uskutočňovanými zdaniteľnými obchodmi platiteľa, predstavuje základnú zásadu systému DPH v rámci vnútorného trhu EÚ. Platiteľ dane má právo uplatniť odpočítanie  dane  v  prvom  zdaňovacom  období po registrácii k DPH podľa §55 ods.1 zákona o DPH aj zo služieb súvisiacich so založením spoločnosti. Vzťahuje sa to   aj  na faktúry vyhotovené pred registráciou s.r.o. vystavené na mená jej spoločníkov.

 
Faktúry vystavené na spoločníkov pred založením spoločnosti
Odpočítaním dane z investičného majetku, ktorý nadobudli spoločníci pred založením a registráciou spoločnosti pre potreby vykonávania ekonomickej činnosti touto spoločnosťou a zo služieb prijatých v súvislosti so založením spoločnosti sa zaoberal Súdny dvor EÚ v rozsudku vo veci C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.