Transferová dokumentácia – ako na to ?

Obsah
10.22 strany
A) Úvod – čo je to transferová dokumentácia ?

 • Podnikateľské daňové subjekty (PO, FO) majú povinnosť zostaviť pre účely dane z príjmov dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti daňového poradenstva odporúčame – nerobiť z toho „vedu“, ale ani to nepodceniť. Zostavenie transferovej dokumentácie je vlastne preventívna príprava na daňovú kontrolu oceňovania transakcií (nákupu aj predaja) medzi závislými osobami.
 • Transferová dokumentácia by mala obsahovať budúcu obhajobu, že použité ceny nepoškodzujú účelovo štátny rozpočet (neznižujú základ dane ani nezvyšujú daňovú stratu), teda že použité ceny sú na princípe nezávislého vzťahu (ekonomické, objektívne, trhové), aké by použil aj nezávislý obchodník. Ďalej uvádzame prehľadný praktický pohľad tejto témy.
 • Úvodom tiež uvádzame užitočné poučky. Nič nie je zadarmo, preto na každom stupni obchodu by mal zostať primeraný zisk (základ dane). Navzájom závislá skupina podnikov má motiváciu a schopnosť konať proti iným osobám včítane proti daňovým záujmom štátu, preto je podrobená špeciálnej daňovej metodike (testu). Pravidlá o transferovom oceňovaní závislých osôb sú medzinárodne uznávané, SR v tomto nie je exotickou destináciou – ak by tieto špeciálne pravidlá neboli, potom by obrazne povedané „zisk obiehal zemeguľu“ a nikde by sa nezdanil.
 • Každý daňový subjekt zodpovedá sám za seba, preto pri daňovej kontrole neobstojí argumentácia, že však to bolo zdanené u iného skupinového subjektu v SR. V SR neexistuje koncept holdingového zdanenia, aj konsolidovaná účtovná závierka má len informačný význam. Daňová kontrola sleduje svoje záujmy, či nebol na danom stupni obchodu nadhodnotený náklad alebo podhodnotený výnos z titulu závislých vzťahov. Inak povedané, daňový úrad nebude rozporovať skutočnosť, že dlžník dostal pôžičku zadarmo a chýbajú mu nákladové úroky ale bude skúmať, prečo veriteľovi chýbajú výnosové úroky. …

  Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

  Kúpiť článok samostatne

   

  9

  10.8€ s DPH

  Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
  Ročné predplatné

   

  9.99

  mesačne
  11.99€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.  Mesačné predplatné

  s viazanosťou*

  11.90

  mesačne
  14.28€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.  Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
   Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.