Výdavky daňovo uznané až po zaplatení – Komplexný príklad

Daňovník mal  v roku 2017 následovné prípady:

 1. predpis nájomného hradeného Fyzickej osobe ( alebo právnickej osobe) za december 2017 splatné v januári 2018 vo výške 1000 eur. Spoločnosť zaplatila zálohu v decembri 500 eur (pripočíta sa len rozdiel).
 2. Okrem toho v roku 2017 zakúpila jednoročnú licenciu na softvér (projekčný softvér) v hodnote 2000 eur na rok, pričom do konca roka zaplatila len 1500 eur z predmetnej licencie (pripočíta sa len rozdiel).
 3. Ďalej spoločnosť uzavrela autorskú zmluvu na prednes na medzinárodnej konferencií v oblastí počítačov v hodnote 5000 eur, pričom honorár uhradila až v roku 2018 (po zaplatení sa testuje len licencia, nie aktívny príjem autora, umelca).
 4. Ďalej spoločnosť uzavrela zmluvu na prezentačnú akciu spoločnosti v obchodnom centre na predvádzanie modelu s marketingovou spoločnosťou za 50 000 eur.

Zaplatené to bola až v roku 2018 (testujú sa štúdie nie marketingové služby ako také).

 1. Spoločnosť si nechala sprostredkovať budovu cez realitnú kanceláriu. Hodnota budovy bola 150 000 eur, pričom jednorazová odmena bola 40 000 eur za sprostredkovanie výhodnej kúpy. Provízia bola uhradená vo výške 40 000 eur (Ide o uplatnenie výdavku vo forme odpisu a nie provízie).
 2. Okrem toho bola uzavretá zmluva na dodanie plnení v oblastí softvérových služieb na dobu neurčitú na základe požiadaviek klienta. Provízia za takúto zmluvu bola v hodnote 10 000 eur. Spoločnosť dodala na základe zmluvy softvérové služby v hodnote 30 000 eur, ktoré účtovala do výnosov (311/602) – otestuje sa 20 % z hodnoty obchodu teda zo sumy 30 000 eur čo je 6000 eur.
 3. Spoločnosť uzavrela sponzorskú zmluvu v hodnote 3000 eur na rok 2017 pre futbalistu, ktorý je reprezentantom SR. Sponzorstvo bola vyplatené v roku 2017 aj použité (ak vyčísli základ dane spoločnosť má sponzorské daňovým výdavkom).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Vladimír Ozimý
 • Ing. Vladimír Ozimý
  Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.