Technické zhodnotenie budovy (príklady – nadstavba, prístavba a opravy )

Technické zhodnotenie je definované v ustanoveniach §29 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

1 – technické zhodnotenie budovy (nadstavba)

Technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku a nehmotného majetku, čím sa stane súčasťou odpisovanej základe, teda do daňových nákladov sa premietne postupne cez daňové odpisy. Daňové odpisy poznajú 7 odpisových skupín (2 až 40 rokov) tak, ako to ustanovuje §26 ods.1 ZDP. Podľa §19 ods.3 pism. a) ZDP sú daňovými nákladmi odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa ustanovení §22§29 ZDP. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.