Ako vplýva pôvod tovaru na podmienku odpočítania DPH?

Podmienky pre odpočítanie DPH u platiteľa tejto dane pri nákupe tovarov a služieb vyplývajú zo smernice o DPH, ktorá bola implementovaná aj do slovenského zákona o DPH. Aj keď sa zdá, že tak ako príslušné články smernice o DPH, ako aj ustanovenia zákona o DPH sú jednoznačné, pokiaľ ide o vznik nároku a uplatnenie práva na odpočítanie DPH platiteľom dane, v praxi dochádza často k situáciám, kedy správca dane právo platiteľa na odpočítanie DPH spochybní a neuzná jeho oprávnenosť a to napriek tomu, že nie je pochybnosť o samotnej existencii tovaru, alebo uskutočnenej službe a tiež faktúra sprevádzajúca zdaniteľný obchod má všetky požadované náležitosti na účely DPH.

V praxi (nielen v SR ale v rámci celej EÚ) sa ako problematické javia situácie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.