Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 2019

 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

  

Úvodné ustanovenie

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. …