Investičné dotácie – daňové a účtovné súvislosti

Charakteristika dotácie

Pod finančnou dotáciou sa v ekonomickej praxi spravidla rozumie nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov bez protihodnoty a bez povinnosti ich vrátenia. Zjednodušene povedané, keď je niečo dotované, potom je to v rozsahu dotácie pre prijímateľa „zadarmo“. Základný odlišovací znak od pôžičky je najmä to, že pôžička má väčšinou návratný charakter. Teória aj prax rozlišuje účelové dotácie (je určená na presné vymedzené použitie) a neúčelovú dotáciu (jej využitie nie je presne vymedzené, prijímateľ ju môže použiť na akékoľvek svoje výdavky). Účelová dotácia obvykle podlieha vyúčtovaniu, teda termínovanému preukázaniu dodržania účelu použitia dotácie; ak účel použitia dotácie nie je dodržaný, nastupuje povinnosť vrátenia dotácie aj so sankciou. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.