Spôsoby zníženia základu dane o menovitú hodnotu alebo obstarávaciu cenu pohľadávky u daňového subjektu

Tento článok je súčasťou komplexnej témy Riadenie pohľadávok

Pohľadávka je dôležitým aktívom každej účtovnej jednotky (daňového subjektu). Vzniká zo záväzkových vzťahov zmluvných strán, pričom ide o nesúlad plnenia voči sebe (jednotlivé plnenia vyplývajúce zo zmluvy sa poskytnú v inom období). Obchodné právo nemá zadefinovaný pojem pohľadávky. Definícia pohľadávky je však uvedené v §488 Občianského zákonníka, ktorá vzniká z titulu záväzkového vzťahu. Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. To znamená, že pohľadávka vzniká v čase vzniku záväzku.

 

Ide o vysoko likvidný majetok daňového subjektu, t.j. schopnosť premeniť pohľadávku na peňažné prostriedky (úhrada do pokladne alebo na bankový účet)

V praxi je veľmi dôležité správne riadenie svojich pohľadávok voči dlžníkom, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.