Nákup ojazdených automobilov z iného členského štátu, komisionársky predaj

Autobazár – platiteľ DPH v SR uskutočňoval nákup ojazdených automobilov z Rakúska, ktoré predával následne v SR. Pri predaji zdanil len rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Autobazár tvrdil, že v skutočnosti vozidlá nakupoval od súkromných osôb a subjekty uvedené na faktúrach – rakúski platitelia DPH, boli len sprostredkovateľmi ich predaja, t.j. neboli vlastníkmi predmetných ojazdených motorových vozidiel, keďže ich vlastníkmi boli v skutočnosti fyzické osoby, čo vyplýva aj zo záznamov v technických preukazoch.

Subjekty uvedené na predložených faktúrach mali teda podľa tvrdenia autobazáru dodávať ojazdené motorové vozidlá na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej s fyzickými osobami – vlastníkmi motorových vozidiel. Na základe uvedeného teda mala byť naplnená podmienka pre použitie osobitného režimu podľa §66 ods.2 zákona o DPH, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.