Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – aké interné účtovné smernice potrebujeme?

Obsah
1.62 strany
INTERNÉ ÚČTOVNÉ SMERNICE
(zoznam potenciálnych tém do smerníc v jednoduchom účtovníctve)

Zo zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU) a z postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov ustanovených Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (PU) vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť vytvárať nižšie uvedené interné účtovné smernice. Všetky smernice nemusia byť vytvorené v účtovnej jednotke, pokiaľ pre ne nemá vecnú náplň. Upozorňujeme, že ide o účtovné interné smernice požadované účtovnými predpismi, teda nie sú tu interné smernice požadované inými predpismi alebo vlastnými riadiacimi potrebami firmy, napríklad – sociálny fond, reprezentačné náklady, autodoprava, a podobne.

V interných účtovných smerniciach by sa zbytočne nemali opisovať všeobecne záväzné právne predpisy;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.