Rezerva na zásoby tovaru na konci účtovného obdobia

Účtujú sa na konci účtovného obdobia rezervy aj na zásoby tovaru v situácii, ak nie je známa výška záväzku; ak áno, v akom ocenení ?

Podľa § 19 ods. 1 postupov účtovania je rezerva záväzok, teda existujúca povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca z minulosti, ktorú musí účtovná jednotka splniť v budúcnosti. Rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Ak teda účtovná jednotka do závierkového dňa obstarala zásoby tovaru, ale nevie presnú výšku svojho záväzku, zaúčtuje to ako rezervu. Inak povedané, rezervy sa účtujú nielen na obstaranie nákladov, ale aj na obstaranie majetku.

Podľa § 19 ods. 3 postupov účtovania sa tvorba rezervy súvisiaca s obstaraním tovaru účtuje na ťarchu účtu tovaru a v prospech účtu rezerv (zápis 132/323). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.