Programovanie (SW) nakúpené z ČR – zrážková daň, alebo zabezpečenie dane?

Český dodávateľ nám fakturuje programátorské práce (softvér). Vzťahuje sa na tieto služby zrážková daň alebo zabezpečenie dane ?

Vopred je potrebné si ustáliť, čo sú to programátorské práce; z logiky veci ďalej predpokladáme, že ide o kúpu počítačového programu (softvéru). Podľa §16 ods.1 pism. e), bod 1 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) patrí softvér pod tzv. priemyselné licenčné poplatky, ktoré sa považujú za príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Podľa §43 ods.2 zákona o dani z príjmov by sa z platby za softvér do ČR uplatnila 19 % zrážková daň, ktorá je však v článku 12 medzinárodnej zmluvy č.238/2003 Z. z. medzi Českom a Slovenskom znížená na 10 %. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.