Dôkazné bremeno daňového subjektu je ohraničené

(dokazovanie, podvod, úmysel – vedieť mal alebo vedieť mohol, predbežná otázka)

Daňový úrad vykonal v našej obchodnej spoločnosti daňovú kontrolu, ktorej výsledkom bolo vyrubenie rozdielu DPH. Predmet obchodu (tovar) existuje, a predložili sme aj štandardné dôkazy (faktúru, zaúčtovanie, zaplatenie) a tiež nadštandardné dôkazy (výpoveď svedka, fotodokumentáciu). Napriek tomu daňový úrad neuznal odpočítanie DPH na vstupe, lebo náš dodávateľ nepredložil účtovníctvo a v súčasnosti je nekontaktný. Našu námietku, že nedostatky u dodávateľa sú jeho zodpovednosťou, odvolací orgán ani krajský súd neuznal, s poukazom na to, že v posudzovanom prípade ide jednoznačne o podvod so zámerom získať daňovú výhodu. Ako sa ešte môžeme brániť ?

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.