Príspevok na športovú činnosť dieťaťa – novela dane z príjmov 2020

Obsah
0.88 strany
Národná rada schválila zákon č.319/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020 (tlač 1479). Ďalej uvádzame tému novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov.

 • Podľa § 152b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.
 • Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.
 • Pre zamestnanca nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb, doplňuje sa – suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnancovi podľa § 152b Zákonníka práce ( 5/7/b).
 • Do zákonom limitovaných daňových nákladov …

  Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

  Kúpiť článok samostatne

   

  9

  10.8€ s DPH

  Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
  Ročné predplatné

   

  9.99

  mesačne
  11.99€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.  Mesačné predplatné

  s viazanosťou*

  11.90

  mesačne
  14.28€ s DPH

  Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.  Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
   Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.