Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane pre fyzické osoby – malá novela dane z príjmov pre rok 2020

Národná rada schválila novelu zákona o dani z príjmov č.316/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020 (tlač 1540). Ďalej uvádzame tému novely; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov.

  • Témou novely je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzickej osoby; zmenené číslovky sú tmavým písmom.
  • Ak daňovník (fyzická osoba) v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok (predtým 100-násobok) sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia – nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 21,0-násobku (predtým 19,2-násobku) sumy životného minima ( 11/2/a).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.